A asociación

A asociación veciñal Fonte do Galo é un punto de encontro da veciñanza de Vigo–centro, aberto á participación de toda a cidadanía.

A asociación fúndase no ano 1986 co obxectivo principal de dar solución á problemática que se presenta ante o anuncio da construción dun paso elevado que conectaría a autoestrada co porto de Vigo.

Despois de duras e prolongadas negociacións coa administración por parte da veciñanza, conséguese ao fin o cambio do proxecto segundo as reivindicacións, coa construción dos actuais túneles subterráneos.

Que facemos?

A asociación funciona como servizo de atención e asesoramento da veciñanza en todos os campos que representen unha mellora na calidade de vida comunitaria e individual.
Ademais da súa labor reivindicativa en defensa dos intereses da cidadanía, a asociación programa numerosas actividades culturais, artísticas e recreativas, celebracións festivas, conferencias, charlas, obras de teatro, encontros, exposicións e diferentes cursos e actividades.

Xunta directiva

A directiva é elixida polas persoas asociadas cada dous anos, mediante votación. O proceso vén precedido dunha exposición de listas de candidaturas que se expón publicamente. Todos os membros da Xunta fan un traballo altruista e voluntario. A actual xunta directiva foi elixida no mes de marzo de 2022.

Presidenta: María Noemí Muleiro Alonso
Vicepresidente: Enrique Felipe Soto Soto
Secretaria: Noelia Cabrera Giménez
Tesoureiro: Eduardo Iglesias Álvarez
Vogal: Helena Cáccamo Frieben
Vogal: Mª Margarita Oliveira González
Vogal: José Luis Iglesias Neira
Vogal: Marcos Pérez Paredes
Vogal: Pedro Lago Rios

Vogal: Esperanza Gallur Manzano

ESTA ASOCIACIÓN CONTA COA AXUDA ECONÓMICA DA CONCELLERIA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ DO CONCELLO DE VIGO