Nova Xunta Directiva

Presidenta: María Noemí Muleiro Alonso

Vicepresidente: Enrique Felipe Soto Soto

Secretaria: Noelia Cabrera Giménez

Tesoureiro: Eduardo Iglesias Álvarez

Vocais:

Helena Cáccamo Frieben

María Margarita Olivera González

José Luis Iglesias Neira

Marcos Pérez Paredes

Pedro Lago Rios

Alicia de la Esperanza Gallur Manzano

Publicado en cursos e actividades.